René Leijten

Vanuit ruime ervaring in onderwijs en jeugdzorg, is hier dan mijn vernieuwde website: AKSIE.nl. De naam weerspiegelt een stukje visie en past vooral ook goed bij mijn werkwijze.

De naam AKSIE is ontstaan vanuit de namen van mijn dochters Kim en Sanne. Van beide heb ik de eerste letter en ook de klinkers gebruikt. AKSIE heeft te maken met ‘in beweging komen’, stappen zetten en sprongen maken. Zo is ook het logo ontworpen. Maar AKSIE is meer: de spelling ervan maakt duidelijk dat een welgevormde ontwikkeling niet altijd vanzelf gaat. En vanuit Tilburgs dialect:  AKSIE = ‘Als ik zie..’

Opleidingen

HBO PABO

HBO Pedagogiek (cum laude)

Masterpractitioner Ontwikkelingsgericht Coachen

Rots en Water – trainer

Fontys: opzetten sociale vaardigheidstrainingen

VU: Oplossingsgericht Coachen

Studieplan 2021/2023: PMKT (psychomotorische kindertherapie)

Nascholing:

Congres: gedragsproblemen bij kinderen / congres: prikkelverwerking bij kinderen en adolescenten

Cursus: hulp bij ADHD / cursus: Habits of Mind / Cursus: Pedagogisch Tact

Planning 26-5-’21: masterclass contextuele technieken

Planning 19-05-’21: masterclass veerkracht & welbevinden

Planning 16-6-’21: training sociaal werker als psychosociale stressdeskundige

Specialisaties

Ontwikkelingsgericht begeleiden

‘Zien’ van ontwikkeling, wat nodig is

Trainen van interactietechnieken

Coachen op identiteitsniveau

Trainen SOVA / Rots en Water

Begeleiden vanuit meerdere niveaus

Coaching Pedagogisch Meesterschap

Verder

VOG (januari ’21)

lid BPSW

Traject SKJ

Oprechte betrokkenheid!

Werken vanuit visie en ervaring

Authentiek en enthousiast

Indien nodig: 24/7 zorg

Mijn visie

In beweging, stappen zetten, sprongen maken. Dat is de kern van mijn visie.

In begeleiding en coaching werk ik vanuit ontwikkelingsthema’s die in beweging zijn. Het is de kunst om die ‘beweging’ te zien. Er is namelijk altijd beweging. Door ‘beweging in ontwikkeling’ als uitgangspunt te nemen, kun je op hoog niveau vaardigheden aanleren en inzichten verankeren. Ook wordt het zo mogelijk om op identiteitsniveau te begeleiden of coachen.

Door resultaten goed te verankeren in persoonlijke ontwikkeling, identiteit en groter geheel, wordt welgevormde ontwikkeling mogelijk. Dat maakt de expertise! Inbreng van mezelf als enthousiast persoon en een optimale betrokkenheid zijn voor mij vanzelfsprekend. Quote:

 ‘Je kunt geen passie vinden in minder dan waartoe je in staat bent.’