Voor scholen die gespecialiseerde ondersteuning wensen bij de uitvoering van Passend Onderwijs. Vanuit mijn expertise in onderwijs en jeugdzorg, bied ik mijn diensten aan voor: begeleiding leerlingen.

AKSIE-workshops, vanuit een sterke inhoud samen actief!  Workshops gericht op leerkrachten/docenten en professionele opvoeders. Inspiratiemomenten gericht op het versterken van persoonlijke inzichten en interactievaardigheden.

Coaching pedagogisch meesterschap is bedoeld voor gesettelde leerkrachten/docenten die de wens hebben zich verder door te ontwikkelen als pedagogisch professional.

Lees meer over begeleiding leerlingen
Lees meer over AKSIE- workshops
Lees meer over Coaching Pedagogisch Meesterschap