BEGELEIDING LEERLINGEN

Voor scholen die gespecialiseerde ondersteuning wensen bij de uitvoering van Passend Onderwijs. Vanuit mijn persoonlijke expertise bied ik de volgende begeleiding:

  • Uitvoering OPP. Ondersteuning bij zwaartepunt pedagogisch/didactisch.
  • Begeleiding bij het omgaan met ontwikkelingsstoornissen/gedrag in de klas.
  • Dreigend schooluitval of schooluitval. Begeleiding in complexe situaties.
  • SOVA-training. Een actieve doe-training, met als vertrekpunt het verhogen van het zelfvertrouwen en het stimuleren van een positief identiteitsgevoel. Vanuit deze pedagogische intenties wordt gewerkt aan betekenisvolle sociale vaardigheden. Plezier, veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten. Binnen de methodiek wordt vooral ingezet op een zo hoog mogelijke transferwaarde.
  • ROTS&WATER-training. De Rots&Water-training is een psychofysieke training, vooral gericht op het ontwikkelen van eigen kracht, weerbaarheid en zelfbeheersing. Om het kunnen kiezen van reacties, ook als de spanning oploopt. Kinderen worden uitgedaagd eigenaar van de eigen ontwikkelthema’s te worden.
  • Interventie onveilige klas. Voor kinderen is een veilige klas de eerste voorwaarde om tot leren te komen. Soms is die veiligheid dusdanig in het geding, dat geïnvesteerd moet worden in de groepsdynamiek. Samen met de leerkracht/docent en de leerlingen bouwen we aan een nieuwe, veiligere situatie.