Cursus ‘pedagogisch meesterschap’

Voor onderwijsprofessionals die het lef hebben te kijken naar de eigen opvoederspresentatie. ‘Je leert vanuit een hoger bewustzijnsniveau – en een ruimer palet aan vaardigheden – de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen optimaal te stimuleren.’

Coaching leerkrachten

Juf Noortje heeft groep 6;  ze is een waar toptalent! Ze gaat volledig voor de brede ontwikkeling van de kinderen. ‘Als alle kinderen zich veilig voelen, als we een supersfeer hebben in de klas, komt het leren vanzelf.’ De juf vertelt de kinderen met trots dat ze een coach heeft om daarbij te helpen.

Ontwikkelen pedagogische visie

Vanuit de wens om een vernieuwde pedagogische visie te gaan beschrijven, wordt professionele hulp ingeschakeld om vanuit een breder pedagogische blik te kijken. We bedenken een plan om de noties vanuit gezamenlijkheid te implementeren en te monitoren.

Executieve functies in de klas.

Executieve functies zijn populair. Natuurlijk willen wij meer voor onze kinderen betekenen dan alleen de lesstof overbrengen. Vanuit welke inzichten worden keuzes gemaakt? Hoe kunnen we het leren van kinderen daadwerkelijk verdiepen?

 

Studiedag? Inspiratiesessie? Lunchactiviteit? Vanuit mijn pedagogisch specialisme, zie ik het als een welkome uitdaging om een verrassend passend aanbod te creëren!

René Leijten, Passend Onderwijs Pedagoog