COACHING PEDAGOGISCH MEESTERSCHAP

Nog steeds kun je het model ‘adaptief onderwijs’ van Luc Stevens over elk ander ontwikkelingsmodel leggen. Vanuit de basisbehoeften van kinderen hebben leerkrachten/docenten een aantal mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen (o.a. instructie, interactie, klassenmanagement). In scholing wordt veelal ingezet op het verbeteren van instructievaardigheden, wat belangrijk is voor het leerrendement.

In mijn optiek is het belangrijk om leerkrachten vooral ook hoogwaardig op te leiden als pedagogisch professional. De leerkracht/docent is één van de belangrijkste opvoeders van kinderen. Met het sterk inbrengen van identiteit en eigenheid kun je als leerkracht zéér betekenisvol zijn voor de totale ontwikkeling van kinderen.

In ‘Coaching Pedagogisch Meesterschap’ zoomen we in op het inbrengen van jezelf als belangrijke betrekkingsfiguur. We ‘stoeien’ met interactiepatronen en versterken de interactievaardigheden. Ook kijken we naar de wijze waarop vanuit identiteit de relatie wordt ingezet. En onderzoeken kansrijke interventies ten gunste van competentieontwikkeling van de leerlingen.

Een uiterst kansrijke coaching voor gesettelde leerkrachten/docenten die erop gericht zijn het beste uit zichzelf te halen. Voor leerkrachten/docenten die vanuit openheid en eigen kracht meer willen halen uit hun pedagogische skills. Ik gun het alle leerkrachten/docenten (en hun leerlingen). Het ontwikkelen van ‘Pedagogisch Meesterschap’ maakt de baan als leerkracht nog interessanter en betekenisvoller.