LEERWEER

Vanuit ‘LEERWEER’ begeleid ik kinderen, jongeren en studenten waarvan hun schoolcarrière niet vanzelf gaat. Soms is een kortdurende interventie afdoende. Afhankelijk van de situatie is er soms ook meer nodig. Door echt ‘passend’ te denken en het systeem hierbij te betrekken, is er vaak veel mogelijk. Thema’s waarbij ik vanuit mijn expertise kan ondersteunen:

Omgaan met ontwikkelingsstoornissen/gedrag. Een pedagogisch/didactische aanpak, puur passend om het zowel voor leerkracht/docent als voor de leerling/student hanteerbaar te maken.

Schooluitval (of dreigend schooluitval).  Voor kinderen en jongeren die moeite hebben zich te handhaven op school, dreigen uit te vallen of zelfs thuiszitten.

Leren leren. Veel kinderen, jongeren en studenten weten eigenlijk niet goed ‘hoe’ ze tot leren komen. Hoe ze effectief kunnen studeren, strategie of persoonlijke vaardigheden kunnen inzetten. ‘Leerweer’ staat voor de notie dat je echt weer tot leren kunt komen, wat ook het zelfvertrouwen goed doet. Vanuit mijn expertise in onderwijskundige thema’s, didactiek en pedagogiek, vind ik het belangrijk hierbij te helpen.

Begeleiding vanuit ‘Leerweer’ kan particulier worden vergoed. Afhankelijk van de vraagstelling kan ook een school of gemeente hierin iets betekenen.