WORKSHOP ADHD IN DE KLAS  Actieve workshop, bedoeld voor leerkrachten/docenten. Inhoud:

  • Inzicht in het ontstaan van gedrag bij leerlingen met ADHD.
  • Kennis over hetgeen deze leerlingen nodig hebben.
  • Uitbreiden van je persoonlijke ‘toolbox’, nodig voor het begeleiden van deze leerlingen.

In ontwikkeling: WORKSHOP INTERACTIE TECHNIEKEN  Inspirerende workshop, bedoeld voor professionele opvoeders. Inhoud:

  • Vanuit een hoog bewustzijnsniveau gericht je interactie inzetten.
  • Je eigenheid en oorspronkelijkheid als uitgangspunt durven nemen.
  • Pedagogische noties en interactietechnieken gebruiken in de dagelijkse praktijk.