Een workshop/actieve studiemiddag van AKSIE: altijd vanuit pedagogisch perspectief, van pittig niveau en verrassend passend! Missie is dat leerkrachten vanuit een hoger bewustzijnsniveau hun opvoederspresentatie kunnen inzetten. Leerkrachten durven hun eigenheid en oorspronkelijkheid als uitgangspunt te nemen. Pedagogische noties en interactietechnieken worden toegevoegd aan het repertoire. De dagelijkse praktijk wordt nog interessanter! 

‘Kijken naar kinderen’

 • Gekleurde bril
 • Sensorisch profiel
 • Signalen zien en interpreteren
 • Observatietechnieken
 • Ontwikkelingsthema’s
 • Leervoorkeuren

‘Praten met kinderen’ 

 • Persoonlijke attitude/stijl
 • Jezelf als instrument inzetten
 • Interactietechnieken
 • Timing en keuzes
 • Symboliseren/spiegelen
 • Benaderingswijzen & begeleidingstechnieken

‘Pedagogisch Meesterschap, mijn proces’

 • Pedagogische visie
 • Opvoederspresentatie en authenticiteit
 • Basisbehoeften en veiligheid
 • Niveaus van begeleiding
 • Responsiviteit en tact
 • Focussen / hersenontwikkeling