INDIVIDUELE BEGELEIDING 18+

Je persoonlijke ontwikkeling, je hersenontwikkeling stopt niet bij 18 jaar. Helaas geldt dat ook voor problematiek waar je mee te maken kunt hebben. Vanuit mijn ervaring als pedagoog en coach begeleid ik mensen bij hun ontwikkeling. Onze werkrelatie, gebaseerd op vertrouwen, is hierbij het allerbelangrijkst.

Vanuit bewustzijn werken we aan zelfredzaamheid, autonomie en sterke relaties. Dit vanuit het doel om zo gelukkig mogelijk te kunnen leven. Begeleiding kan dus niet anders dan op maat zijn. Doelen waar we aan werken bepalen we samen. Waaraan jij wil werken en waar ik kansen zie. Natuurlijk evalueren we deze doelen regelmatig.

Deze begeleiding kan worden vergoed vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).