INDIVIDUELE BEGELEIDING JEUGD.

Soms staat de ontwikkeling van kinderen of jongeren onder druk. Dat kan hardnekkig zijn, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsstoornis. Het kan ook zijn dat er enkele ontwikkelingsthema’s kortdurend aandacht behoeven. Begeleiding in de eigen omgeving biedt daarbij grote kansen om ontwikkeling te stimuleren. Vanuit betrokkenheid, expertise en ervaring tracht ik betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen, jongeren en opvoeders. Dat is ook de kern van mijn missie.

Ik vind het belangrijk om tijdens de begeleiding uit te gaan van ieders eigenheid, niet te forceren dus. Binnen die respectvolle houding zoeken we toch soms de uitdaging. ‘Zacht sturend’ sluit ik aan bij de kansen voor ontwikkeling. Door ‘beweging’ in relatie te brengen met ontwikkelingsthema’s en identiteit, wordt welgevormde ontwikkeling mogelijk. Voorbeelden van thema’s zijn: zelfredzaamheid, sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen, weerbaarheid, gedrag of identiteitsontwikkeling.

We werken vanuit een begeleidingsplan, Hierin beschrijven we thema’s die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Vanuit deze ontwikkelingsthema’s formuleren we de begeleidingsdoelen. Ik vind het belangrijk deze doelen met regelmaat samen te evalueren en zo nodig bij te stellen.

Deze begeleiding kan worden vergoed vanuit de Jeugdwet.