Welkom bij AKSIE

Jeugdhulp & Onderwijshulp

Welkom bij AKSIE! Vanuit AKSIE richt ik me op het begeleiden van kinderen/jongeren en op het coachen van (professionele) opvoeders. AKSIE staat voor actief doen; jezelf ontwikkelen vraagt een actieve houding. Ik vind het belangrijk vanuit een positieve intentie op systemische wijze naar ontwikkeling te kijken, vanuit mogelijkheden. Kinderen en jongeren komen vanuit hun kracht in ontwikkeling! En natuurlijk zijn daarbij de opvoeders essentieel.

‘Ak sie’ is Tilburgs dialect voor ‘Als ik zie.’ Precies dat is mijn specialiteit: het ‘zien van ontwikkeling’ en daar creatief en passend bij aansluiten. Vanuit authenticiteit, enthousiasme en echte betrokkenheid kom ik graag in AKSIE!

René Leijten, pedagoog / coach

JEUGDHULP
ONDERWIJSHULP